optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Phát học bổng Mỏ Cày
Home
Phát học bổng Mỏ Cày PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 7 2009 16:35

Tiếp nhận sự tài trợ học bổng lần thứ ba của tổ chức Hội Thiện Nguyện Cựu sinh viên Đại học Đà Lạt (gọi tắt là DUACT)

Nay hội khuyến học Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam thông báo:

 

 

 

 

I.PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG:
Căn cứ theo hướng dẩn của DUACT và sự thống nhất giữa Ban thường trực HKH Hương Mỹ và Ban thường trực HKH Thị Trấn Mỏ Cày, số tiền tài trợ được chia làm 130 suất học bổng cho 3 cấp phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Cấp PTTH mỗi suất 900 000 đồng
- Trung tâm giáo dục thường xuyên, mỗi suất 900 000 đồng.
- Cấp THCS, mỗi suất 500 000 đồng
- Cấp tiểu học, mỗi suất 400 000 đồng
Được phân bố cho 3 địa phương như sau:
1/Thị Trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam 80 suất gồm:
- Trường PTTH Che Guevara 12 suất
- Trung tâm giáo dục thường xuyên 3 suất
- Trường THCS Thị Trấn 1 là 24 suất
- Trường THCS Thị Trấn 2 là 24 suất
- Trường tiểu học Thị Trấn 17 suất
2/Xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày Nam 35 suất gồm:
- Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai 15 suất
- Trường THCS Hương Mỹ 20 suất
3/Xã Tân Thành Bình huyện Mỏ Cày Bắc 15 suất gồm:
- Trường PTTH Lê Anh Xuân 5 suất
- Trường THCS Nguyễn Văn Tư 10 suất

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG:
1/Tiêu chuẩn do DUACT hướng dẫn và được thống nhất như sau:
a/Học sinh nghèo, học giỏi, đạo đức tốt
b/Học sinh mồ côi, khuyết tật, cận nghèo,học khá trở lên, đạo đức tốt.
2/Đối tượng:
Tất cả học sinh học tại các trường đã nêu trên (niên học 2008-2009) có đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn và có đơn xin đều được xét.
3/Hồ sơ gồm có:
-Đơn xin cấp học bổng (mẫu đơn liên hệ nhà trường)
-bản sao học bạ (có xác nhận của Hiệu trưởng)
-Bản sao chứng nhận hộ nghèo (có xác nhận của địa phương).
-Đối với học sinh mồ côi, khuyết tật, cận nghèo phải có xác nhận của địa phương.

III. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN ĐƠN:
Thời gian nhận đơn từ ngày 25 tháng 6 năm 2009 đến trước ngày 25 tháng 7 năm 2009
Học sinh nộp đơn tại Ban giám hiệu của trường mình đã học.

IV. THỂ THỨC XÉT DUYỆT:
Ban giám hiệu trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và Hội cha mẹ học sinh của trường xét duyệt sơ bộ(có biên bản) và lập danh sách gởi về Hội khuyến học Thị Trấn Mỏ Cày hạn chót ngày 25 tháng 7 năm 2009.
Địa chỉ:Nhà riêng ông Chung Tự Cường
123 Lê Lai Khu phố 2
Thị Trấn Mỏ Cày
Huyện Mỏ Cày Nam
+Hội đồng xét duyệt chính thức gồm có:
- Thường trực Hội khuyến học Thị Trấn Mỏ Cày.
- Đại diện UBND Thị Trấn Mỏ Cày.
- Đại diện Ban giám hiệu của các trường có liên quan.
- Đại diện Hội cựu giáo chức.
- Đại diện Hội người cao tuổi.
Ban thường trực của Hội khuyến học sẽ đi xác minh thực tế nếu có trường hợp nào chưa thống nhất.

V. PHỔ BIẾN:
Thông báo này được đăng trên báo Đồng Khởi và niêm yết công khai tại các trường có liên quan.
Bản sao của thông báo này sẽ trao cho giáo viên chủ nhiệm có học sinh nằm trong đối tượng đủ tiêu chuẩn được xét cấp học bổng.
Danh sách học sinh được xét cấp học bổng sẽ niêm yết công khai tại các trường có liên quan.
Thời gian khiếu nại từ ngày 25 tháng 7 năm 2009 đền hết ngày 25 tháng 8 năm 2009.
Địa chỉ nhận khiếu nại:
Nhà riêng ông Chung Tự Cường
123 Lê Lai Khu phố 2
Thị Trấn Mỏ Cày
Huyện Mỏ Cày Nam
Lễ phát học bổng sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2009.
Địa điểm phát học bổng tại trường THCS Thị Trấn 1.

TM Hội khuyến học Thị Trấn Mỏ Cày
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khoe