optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Kỷ niệm 50 năm TL-VĐHĐL
Home Kỷ niệm 50 năm thành lập VĐHĐL
Kỷ niệm 50 năm TL-VĐHĐL PDF. In Email
Hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập VĐH Đà Lạt
Dừng chân bên đường
Hương - Chí Thành XH1
Các em đến trường dự lễ
Sinh hoạt trại
Lộc - Trúc - Nhượng - Mão - Tiến XH1
XH1 lưu niệm
Trúc - Nhượng - Thành - Mão - Trang - Ngọ - Hảo
Hiếu (TNB) - Thành - Đại (TNB)  - Lộc Tiến - Thương
Lộc - Tiến - Tam (XH3) -Vân (TNB) - Cẩm Anh
Lưu Niệm
Lưu Niệm
Lưu niệm
Tiến - Hảo - Sang - Dũng (XH3) - Tam (XH3) - Vân (TNB)
Các em khóa 30
Vui vẽ
Hồ Thị Bê (XH1) hát tặng quan khách
XH1 ẵm luôn giải nhất ( Nhượng )
Hương - Trang - Yến - Nhượng
Hợp ca K1
Hợp ca K8
Hợp ca K10
Đồng ca các em sinh viên
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Họp mặt khoa CTXH tại quán Hình Như Là, 94 Phan Đình Phùng
Cafe Trung Nguyên
Cafe Trung Nguyên
Nhậu tại phòng
Bảo đệ XH3
Bảo đệ XH2
Trứơc giờ tạm biệt