optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Hinh xưa CTXH 2
Home Sinh hoạt khóa 2 ngày xưa
Hinh xưa CTXH 2 PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 9 2012 08:10
GS HOÀNG TIẾN DŨNG

Từ trái qua phải,

* Hàng đứng

- Nguyễn Ngọc Anh – Hồ Quốc Việt – Nguyễn văn Vinh – Nguyễn văn Dục – Khuất văn Thu – Nguyễn thị Minh Tâm – Dương Minh Trị - thầy Dũng và thầy Nghĩa – Lâm Bữu Long – Phạm Thế Vương – Trần Ngọc Sơn – Bùi Quang Tuấn – Nguyễn Anh Tuấn – Phạm Ngọc Tuấn

* Hàng ngồi

– Phạm Thái Hùng – Huỳnh Nhật Phương – Nguyễn văn Bê – Trần thị Hoàng Diệu – Đặng Ngọc Nhung – Nguyễn thị Nga – Trần thị Lam – Lư thị Sên – Nguyễn thị Túy Liên – Đinh Phương Quế - Phạm thị Liên Thu – Phạm thị Thanh Loan

Liên Thu, Thanh Loan, Ánh Nguyệt, Sen
Liên Thu XH2 trước thềm Năng Tỉnh
Liên Thu XH2 và Kim Chung XH3 trước lầu Kiêm Ái 1974

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 05:17