optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Thơ các bạn CTXH - Mùa Thu
Home Thơ CTXH
Thơ các bạn CTXH - Mùa Thu PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Thơ các bạn CTXH
Hạ xưa - Hàn Tuân
Nhớ Sài Gòn - Hàn Tuấn
Nắng chiều - Hàn Tuấn
Mùa thu nhớ bạn - Hàn Tuấn
Nỗi lòng xa cách - Trịnh Nhà
Tình đầu mùa thu - Hàn Tuấn
Xuân Tình - Hàn Tuấn
Mùa Thu - Hàn Tuấn
Hoài niệm dấu yêu - Hàn Tuấn
Nỗi nhớ - Võ Minh
Vui ngày họp mặt - Hàn Tuấn
Hạ về gặp lại - Hàn Tuấn
Từ lúc em đi rồi - Hàn Tuấn
Giọt buồn tháng tư - Hàn Tuấn
Còn đó chút hồng phai - Hàn Tuấn
Tôi ơi đừng buồn - Hàn Tuấn
Người em Đà Nẳng - Minh Võ
Tất cả các trang

 

Mùa Thu
Ngòai kia gió gọi mùa Thu,
Hàng cây rụng lá, trời âm u sầu
Thời gian trôi mãi về đâu?
Tóc đà điểm bạc, bể dâu vẫn còn.
Nhớ về ngày tháng vàng son,
Còn trong hòai niệm, mỏi mòn khó phai
Bao giờ đến được " thiên thai",
Muộn phiền dứt bỏ, đường dài niềm vui.
Thu về, một chút bùi ngùi !
Bạn bè dăm đứa, đã vùi tấm thân !
Cầu cho cuộc sống hồng trần,
Vui cười, sức khỏe, vạn lần thảnh thơi .

Hàn Tuấn

Mùa thu Michigan tháng 09/2010