optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Thơ các bạn CTXH - Mùa thu nhớ bạn - Hàn Tuấn
Home Thơ CTXH
Thơ các bạn CTXH - Mùa thu nhớ bạn - Hàn Tuấn PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Thơ các bạn CTXH
Hạ xưa - Hàn Tuân
Nhớ Sài Gòn - Hàn Tuấn
Nắng chiều - Hàn Tuấn
Mùa thu nhớ bạn - Hàn Tuấn
Nỗi lòng xa cách - Trịnh Nhà
Tình đầu mùa thu - Hàn Tuấn
Xuân Tình - Hàn Tuấn
Mùa Thu - Hàn Tuấn
Hoài niệm dấu yêu - Hàn Tuấn
Nỗi nhớ - Võ Minh
Vui ngày họp mặt - Hàn Tuấn
Hạ về gặp lại - Hàn Tuấn
Từ lúc em đi rồi - Hàn Tuấn
Giọt buồn tháng tư - Hàn Tuấn
Còn đó chút hồng phai - Hàn Tuấn
Tôi ơi đừng buồn - Hàn Tuấn
Người em Đà Nẳng - Minh Võ
Tất cả các trang

 

Mùa Thu nhớ bạn


Tháng ngày xưa cũ đâu rồi
Múa Thu nhớ bạn của thời sinh viên
"Thu đi cho lá vàng bay..."
Sương mù Đà lạt heo may đầu mùa
Áo len chưa đủ ấm lòng
Giọt cà phê đắng thuốc hồng đôi môi
Chia nhau điếu thuốc chuyền tay
Vẫn cười vẫn nói những lời yêu thương
Vào Giảng đường bụng đói meo
Chờ lên Năng Tỉnh ăn theo bạn hiền
Thêm tô mì nóng,croissan
Thế là nhịn suốt đến ngày hôm sau
Tối về áo lạnh co ro
Đọc bài không nhớ,cu lo nợ đòi
Đồng hồ máy hát cầm đi
Chờ ngày mẹ gửi Manda chuộc về 
Chỉ no ấm được vài ngày
Rồi đâu vào đấy cuộc đời sinh viên
Vẩn cười vẩn nói huyên thuyên
Mắt sâu má hóp ai mà thương cho
Muốn yêu ma chỉ dám nhìn
Cười duyên một cái chử tình đầy vơi.

Da Lat một mùa Thu xưa
Cùng em sánh bước dưới mưa năm nào
Bây giờ "riêng một góc trời"
Hai phương trời nhớ,lòng bồi hồi rung
Tuổi đời chồng chất trên vai
Chử tình vẩn nhớ thương hoài ngàn năm

Mua Thu Michigan,thang 10/2008
Tang cac ban CTXH/Vien DH DaLat