optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Thơ các bạn CTXH - Nắng chiều - Hàn Tuấn
Home Thơ CTXH
Thơ các bạn CTXH - Nắng chiều - Hàn Tuấn PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Thơ các bạn CTXH
Hạ xưa - Hàn Tuân
Nhớ Sài Gòn - Hàn Tuấn
Nắng chiều - Hàn Tuấn
Mùa thu nhớ bạn - Hàn Tuấn
Nỗi lòng xa cách - Trịnh Nhà
Tình đầu mùa thu - Hàn Tuấn
Xuân Tình - Hàn Tuấn
Mùa Thu - Hàn Tuấn
Hoài niệm dấu yêu - Hàn Tuấn
Nỗi nhớ - Võ Minh
Vui ngày họp mặt - Hàn Tuấn
Hạ về gặp lại - Hàn Tuấn
Từ lúc em đi rồi - Hàn Tuấn
Giọt buồn tháng tư - Hàn Tuấn
Còn đó chút hồng phai - Hàn Tuấn
Tôi ơi đừng buồn - Hàn Tuấn
Người em Đà Nẳng - Minh Võ
Tất cả các trang

Nắng chiều

 

Chiều buông giọt nắng bên đồi,

Nghe lòng thổn thức ,bồi hồi nhớ ai ?!

Bốn bề, cảnh tựa  Liêu trai,

Thì thầm trong gió,nhạt phai nắng chiều.

Ngày xưa Hòang thị , đáng yêu,

Chiều về đưa đón,nàng xiêu xiêu  lòng.

Chiều không buông nắng nhớ mong!

Nắng chiều rực rở,tiếng lòng reo vui.

Nàng đi cho nắng bùi ngùi,

Nàng về,nắng đẹp thoảng mùi hoa Lan .

Bất ngờ, em bước sang ngang !

Chiều về,nắng nhạt, lòng man mác buồn !

Xa rồi nơi chốn cội nguồn,

Nơi phương trời lạ, nổi buồn ai hay ?!

Bây giờ tóc gió thôi bay,

Nắng chiều vàng rực, cay cay mắt người !

 

Một buổi chiều nắng vàng rực rở !

Tháng 6/2011 – Hàn Tuấn