optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Trang thơ Lữ Tùng Anh
Home Thơ Lữ Tùng Anh
Trang thơ Lữ Tùng Anh PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Trang thơ Lữ Tùng Anh
Nhầm tàu
Hoa bướm vườn xưa
Phận bạc
Thì thôi
Chiều nhớ mẹ
Con đã về
Khóc mẹ
Mưa đời con
Mong cha
Mong con
Xuân nhớ mẹ
Chuyện bốn thằng
Nhớ bạn
Rượu tình tri kỉ
Rong chơi cõi người
Thư thăm bạn
Trăng trối
Ảo tưởng
Ẩn cư
Đối ẩm
Còn đâu
Cõi ta xưa
Tang thương
Thất vọng
Thiên nhiên bật khóc
Buổi học cuối cùng
Dặn trò
Lòng thầy
Mây hạ
Thêu tình
Vòng tay trường cũ
Ve và phượng
Tất cả các trang

 TOÀN BỘ SÁNG TÁC CỦA LỮ TÙNG ANH

 1. Vũng sầu                                  (1968)
 2. Huế Buồn                                 (1969)
 3. Ra đi giã từ hơi thở                    (1970)
 4. Trái đau chín từ nỗi chết             (1971)
 5. Lời tự tình của đứa con hoang     (1972)
 6. Trái tim nặng trĩu                       (1992)
 7. Nghĩa địa tình yêu                      (1993)
 8. Thương đời chiêm bao               (1994)
 9. Mặt tối địa cấu                          (1995)
 10. Rong chơi cõi mù                       (1998)
 11. Thi phẩm cuối cùng I                 (2001)
 12. Thi phẩm cuối cùng II                (2005)
 13. Mái lòng êm mát                   (Thơ tình)
 14. Bốn mùa nức nở                   (Thơ tình)
 15. Cá ngáp ao khô                  (Thơ hiện thực)
 16. Óc mài đá chởm                 (Thơ tư tưởng)
 17. Tim treo họng súng            (Thơ phản chiến)
Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 05:19